Lid worden

Nieuwe leden in alle stemgroepen zijn van harte welkom!

Koorzang is schoonheid, inspiratie, reflectie. Mooie kerkmuziek werkt bezielend en betoverend. En door het gezamenlijk zingen van het prachtige repertoire krijgen zondagen en hoogtijdagen zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren een extra dimensie.

Iedereen die graag zingt, kan contact met ons opnemen (zie Contact). Op een zondagochtend komen luisteren is natuurlijk ook mogelijk.
Gloria_in_excelsis_(Italie_16e_eeuw)Augustinuskerk_orgel_detail
Koor- en zangervaring zijn niet vereist. Er zal wel een korte stemtest plaatsvinden.

Men hoeft geen katholieke of christelijke achtergrond te hebben om in het Agneskoor te kunnen zingen maar uiteraard wordt van koorleden en gastzangers respect tegenover liturgie, dienst en kerkgangers verwacht.

De kosten van het lidmaatschap zijn 5,- euro per maand.

Advertentie